Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

Deze school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep

Welkom

Beste ouders,
Hartelijk welkom op de website van De Horizon. Op deze website houden wij u op de hoogte van al het actuele nieuws dat voor u als ouder van belang is.
Er is op deze website heel wat informatie te vinden. In het korte nieuws kunt u alles lezen over gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden of binnenkort staan te gebeuren op De Horizon.
Onder het kopje "Horizontaaltje" kunt u iedere week, vanaf vrijdag, de meest recente nieuwsbrief vinden, zodat u altijd op de hoogte bent van het allerlaatste nieuws. De kalender geeft een overzicht van de vakanties en vrije dagen van dit schooljaar. Onder dit kopje kunt u ook de jaarkalender downloaden, zodat u iedere maand kunt zien welke activiteiten staan gepland.Onder het kopje "Schoolgids"vindt u de schoolgids en de bijlage van de schoolgids van het schooljaar 2016 - 2017.

 

 Nadere uitleg over de ouderbijdrage:

Als ouder/verzorger betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. Alle basisscholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten die de school organiseert. Wij willen u uitleggen wat er allemaal met en van de vrijwillige ouderbijdrage gedaan wordt. De ouderraad financiert alle “leuke” activiteiten die de school organiseert. Denk hierbij aan de volgende activiteiten die vorig schooljaar zijn georganiseerd en de daarbij behorende aanschaf:

  • Sinterklaasfeest: financieel ondersteunen.
  • Kerstfeest, Carnaval en Pasen: wordt er gezorgd voor versnaperingen zoals bijvoorbeeld: drinken/koek/paaseitje enz.
  • Sportactiviteiten: versnaperingen tijdens de diverse toernooien die de school organiseert
  • Schoolverlatersavond: afscheidscadeautje voor de kinderen en een DJ voor het eindfeest.
  • Schaatsochtend: huur toegang schaatsbaan en  een versnapering
  • De Funday: elke klas maakt een ander uitstapje, bijvoorbeeld met de onderbouw naar De Kievit en bovenbouw naar Science Center Delft.

De OR wil deze leuke activiteiten graag blijven ondersteunen. Dit is enkel mogelijk door uw financiële bijdrage! Er is veel te doen geweest de afgelopen tijd in de media omtrent de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De Horizon blijft flink onder het landelijk gemiddelde. De bijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 30,00 per leerling. Door deze activiteiten te ondersteunen kunnen wij een bijdrage leveren aan een leuke én gezellige schooltijd van onze kinderen! Hier doen wij het tenslotte allemaal voor! De Ouderraad

                                                                                

 

Archief