Nieuwsberichten leest u in 
het Horizontaaltje. Berichten 
voor de groep via de Parro  app
Super fijne school

“De Horizon is een superfijne school waar ik mijzelf kan zijn”