Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt ontstaan weleens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze school. Als ouder richt u zich dan in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene(n). De leerkracht zal u en uw kind altijd serieus nemen en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoeken.

Contactpersoon

Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. De contactpersoon op onze school is lid van het managementteam, T 079-3200676, e-mail: directie@horizon.unicoz.nl

Uitgebreide informatie over onze klachtenregeling vindt u in de schoolgids.