Ouderapp


Alle informatie over schoolzaken die we met u willen delen gaat via een e-mail of via de ouderapp Mijnschoolinfo. Sinds dit schooljaar werkt Horizon met deze app die ons onder andere de mogelijkheid biedt om ouders snel een urgent bericht te sturen. Het is daarom belangrijk dat alle ouders meedoen. Mocht u nog niet gebruikmaken van Mijnschoolinfo, loopt u dan gerust langs bij de administratie. Zij kan u eventueel helpen bij het installeren van de app.