Groepen

"BIJ ONS STAAT DE ONDERWIJSBEHOEFTE VAN UW KIND VOOROP"


 


Onze school heeft 10 groepen, die worden aangegeven met bloemennamen i.p.v. leerjaren. Aan het eind van ieder schooljaar worden door de ib’ers en leerkrachten de groepen opnieuw samengesteld aan de hand van de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de leeftijd, de persoonlijkheid, de onderlinge contacten en de didactische niveaus van iedere leerling.

Voor de zomervakantie krijgen de ouders en de leerlingen te horen in welke bloemengroep en bij welke juf of meester zij het komend schooljaar komen. Omdat er groepen zijn van gelijke niveaus en/of leeftijd kan het voorkomen dat uw zoon of dochter het volgende schooljaar in zijn of haar bloemengroep blijft. Een kind gaat namelijk altijd door op zijn/haar eigen niveau. Het is ook mogelijk dat uw kind een groep gemist heeft. Dit hoort eveneens bij de manier waarop we de groepen indelen.

We streven ernaar groepen niet groter te maken dan 16 leerlingen. In de jongste groepen is dat 12 leerlingen.