Speciaal basisonderwijs

"HET SBO BIEDT DE MIDDELEN, DE OMGEVING EN HET PERSONEEL DIE UW KIND VERDER KUNNEN HELPEN BIJ ZIJN ONTWIKKELING"


 


Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). De groepen zijn klein en ieder kind krijgt onderwijs op het eigen niveau. Wij confronteren onze leerlingen zo min mogelijk met tijdsdruk en leren hen ook sociale vaardigheden aan. 

Wat is het beste voor het kind

Soms blijkt dat het voor een kind beter is om naar een school voor speciaal (basis-)onderwijs te gaan in plaats van een jaar over te doen of een aangepast programma voor een bepaald vak te krijgen. Het speciaal (basis-)onderwijs biedt de middelen, de omgeving en het personeel die het kind verder kunnen helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Welke besluiten er ook worden genomen, ze worden altijd genomen vanuit de visie: wat is het beste voor het kind.

Toelaatbaarheidsverklaring

Alle leerlingen op Horizon hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring wordt voor één of twee jaar afgegeven. Als blijkt dat na een of twee jaar aan de hulpvraag is voldaan, is het mogelijk dat de leerling weer naar een reguliere school terug gaat.

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind niet zelf bij onze school aanmelden. Leerlingen komen via het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zoetermeer. Kijkt u voor meer informatie over de aanmeldprocedure hier.