Ouderraad


Onze school kan niet zonder de ouderraad. De ouderraad organiseert veel voor de kinderen zoals het sinterklaas-, kerst- en paasfeest. De financiën voor de activiteiten worden betaald uit de ouderbijdra­ge. Bovendien zet de ouderraad zich in om de band tussen de ouders en de school te verstevigen. Voor eventuele vragen of sugges­ties kunt u terecht bij een van de ouders van de ouderraad.

Leden Ouderraad:

  • Sabine Bos
  • Amanda Schorrenberg