Ouderraad

WIJ ZOEKEN NOG TWEE OUDERS DIE DE OUDERRAAD WILLEN VERSTERKEN


 


Onze school kan niet zonder de ouderraad. De ouderraad organiseert veel voor de kinderen zoals het sinterklaas-, kerst- en paasfeest. De financiën voor de activiteiten worden betaald uit de ouderbijdra­ge. Bovendien zet de ouderraad zich in om de band tussen de ouders en de school te verstevigen. Voor eventuele vragen of sugges­ties kunt u terecht bij een van de ouders van de ouderraad.

Leden Ouderraad:

  • Sabine Bos
  • Ingrid Korver
  • Petra Pellikaan
  • Bianca Quik
  • Ilja Weeda

Momenteel zijn we nog zoek op naar twee ouders die de ouderraad willen versterken. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.