Ouderbijdrage


Ieder jaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Dit geld is bestemd voor activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sportdag. Deze activiteiten worden door of in samenwerking met de ouderraad georganiseerd en vormen voor veel kinderen de hoogtepunten van het jaar.

De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 35,00 per leerling. De oudergeleding van de MR heeft hiermee ingestemd. Aan het begin van het schooljaar vragen wij bovenstaand bedrag over te maken op de schoolrekening:
IBAN: NL 81 ABNA 053.93.79.824 t.n.v. Unicoz Onderwijsgroep, o.v.v. ouderbijdrage en de naam van uw kind.