Absentie

AFMELDEN KAN PERSOONLIJK OF TELEFONISCH:
079-3200676

 

Is uw kind ziek of zijn er andere redenen waarom uw kind niet naar school kan komen? Wij verwachten dat u als ouder/verzorger uw kind zelf tussen 08.00 – 08.55 uur persoonlijk of telefonisch (en niet per e-mail of via de Parro app) afmeldt:   T 079 – 3200676.

Indien uw kind zonder afmelding afwezig is, wordt u door onze administratie gebeld.
Denkt u er zelf aan om het taxibedrijf op de hoogte te stellen als uw kind niet vervoerd hoeft te worden?

Het kan ook voorkomen dat uw kind wat later begint, bijvoorbeeld omdat het naar de dokter gaat. Wij stellen het op prijs als u dat van tevoren aan de leerkracht laat weten. Komt uw kind later binnen, dan verzoeken wij u en/of uw kind eerst naar Marcel de Groot, onze conciërge, te gaan om de reden van het te laat komen te melden.