Observatie Kleuter groep (OKe-groep)

Als er voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven voor het SBO, dan kan het bij ons starten in de OKe-groep. Deze TLV heeft een tijdelijk karakter. Het kan voorkomen dat uw kind zich tijdens de kleuterperiode anders ontwikkelt dan was ingeschat bij de afgifte van de TLV, waardoor er een andere ondersteuningsbehoefte ontstaat. Omdat wij willen bekijken wat de best passende onderwijsplek voor uw kind is, hanteren wij samen met de (andere) scholen voor Speciaal Onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs in Zoetermeer dezelfde werkwijze, waarbij elkaars expertise wordt gebruikt om tot een passend advies te komen.

Deze scholen zijn:

- De Musketier    –  Speciaal Onderwijs – cluster 4
- De Keerkring    –  Speciaal Onderwijs – cluster 3
- De Vuurtoren    –  Speciaal Basis Onderwijs
- Het Zwanenbos   –  Speciaal Basis Onderwijs
- De Horizon      –  Speciaal Basis Onderwijs


Wanneer uw kind andere ondersteuningsbehoeften blijkt te hebben, kan het betekenen dat uw kind moet wisselen van type onderwijs en dus ook van school. Met de samenwerking van bovengenoemde scholen, willen wij er gezamenlijk voor zorgdragen dat uw kind gedurende de gehele kleuterperiode (2 jaar) geobserveerd wordt door IB-ers/leerkrachten/assistenten én (indien gewenst) experts van onze scholen. Tijdens deze periode wordt u op de hoogte gehouden en wordt in overleg met u en de medewerkers van de school/scholen een definitieve keuze gemaakt over de plaatsing nà de OKe-groep. Als er sprake is van een schoolwissel, zal er gegarandeerd een plek zijn op één van bovengenoemde scholen.