Over Horizon

"OP ONZE SCHOOL VINDEN WIJ ALLE LEERLINGEN
SPECIAAL"


 


Horizon is een actieve en uitdagende school voor speciaal basisonderwijs die veel waarde hecht aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies kenmerken onze school. Vanuit onze christelijke identiteit helpen wij onze leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven te staan.

Op onze school vinden wij alle leerlingen speciaal en hebben wij waardering en respect voor hun ontwikkeling en hun persoonlijkheid. Kinderen leren bij ons samen met hun klasgenootjes, maar ook zelfstandig. Wij bieden onze leerlingen onderwijs dat bij hen past, dat hen motiveert en dat hen kennis en vaardigheden biedt om straks deel te nemen aan de mondiale samenleving.

Horizon is de specialist voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De leerlingen, ouders en verzorgers kiezen vaak voor Horizon vanwege onze aanpak, waarin structuur, rust en veiligheid de pijlers zijn. In een veilige en stimulerende omgeving biedt ons deskundig team van leraren en ondersteuners onderwijs en zorg die uw kind nodig heeft. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden van uw kind en bouwen daar samen met u en uw kind op voort. Betrokkenheid van ouders vinden wij een voorwaarde voor de ontwikkeling van uw kind.

Wij werken samen met u, en met organisaties die van betekenis kunnen zijn in het leven en leren van uw kind. School, ouders en kinderen zijn met elkaar verbonden, met de kinderen als centraal middelpunt.