Aanmelding huidig schooljaar (2023-2024)

SBO De Horizon heeft op dit moment in geen enkele groep nog ruimte om in het huidige schooljaar (2023 - 2024) nieuwe leerlingen te plaatsen.
Als er in groepen alsnog ruimte ontstaat communiceren we dit op deze pagina.

Voor de groepen waar geen beschikbare plek meer is kunnen wij voor het huidige schooljaar helaas geen leerling-dossiers in behandeling nemen. Ook hanteren wij geen wachtlijst, waardoor het niet mogelijk is om nu al interesse aan te geven voor mogelijke plaatsing voor dit schooljaar.
Voor plaatsing per komend schooljaar (2023-2024), kunnen aspirant-leerlingen hun interesse aangeven.
Ouders kunnen hun kind niet zelf bij onze school aanmelden. Aspirant-leerlingen komen via het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zoetermeer. Kijkt u voor meer informatie over de aanmeldprocedure hier.