Meerpunt


Unicoz is kernpartner binnen het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), dat Meerpunt wordt genoemd (www.meerpunt.nl). Dit is een netwerkorganisatie van alle partijen die samenwerken rondom het gezin in Zoetermeer. Meerpunt zorgt voor afstemming tussen alle partners als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren in hun sociale omgeving. Meerpunt heeft voor zorg en onderwijs een eenduidige aanpak en handelwijze afgesproken met alle kernpartners, dus ook voor Horizon.