Passend onderwijs

"ELK KIND IN NEDERLAND KRIJGT HET ONDERWIJS DAT BIJ HEM/HAAR PAST"


 


Passend onderwijs heeft als doel om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs gaat verder dan het regelen van extra ondersteuning. Een goede samenwerking tussen de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In de gemeente Zoetermeer werken de schoolbesturen samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Zoetermeer 2817.

Voor meer en uitgebreide informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de websites www.swv.passendonderwijs.nl/PO2817/ en http://passendonderwijszoetermeer.nl.