Ontwikkelgesprekken


Wij maken gebruik van ontwikkelgesprekken waarin leerkrachten en ouders afspraken met elkaar maken. Leerlingen van de bovenbouwgroepen zijn ook aanwezig tijdens deze gesprekken.

Tijdens de ontwikkelgesprekken wordt het niveau waarop uw kind functioneert ten opzichte van de maanden daarvoor besproken. Ook informeren de leerkrachten u over het leren, hoe uw kind zich voelt (zowel thuis als op school), wat uw kind leuk en minder leuk vindt, waar hij/zij goed in is en waar extra hulp nodig is. Aan het einde van het gesprek worden aan de hand van een formulier doelen voor de komende maanden opgesteld en ondertekend.

Gedurende het tweede gesprek worden de opgestelde doelen besproken. Hoe staat het met de doelen? Zijn de doelen gehaald? Kunnen er nieuwe doelen gesteld worden en moeten er doelen worden bijgesteld? Ook wordt wederom de school- en thuissituatie van uw kind besproken is er ruimte voor vragen over het rapport van uw kind.