Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang 4 – 13 jaar

Vanaf dit schooljaar kunnen de leerlingen gebruik maken van voor- en naschoolse opvang die wordt verzorgd door Kinderopvang De Drie Ballonnen. http://www.drieballonnen.nl

De voorschoolse opvang is van 07.00 tot 08.45 uur in de aula. De naschoolse opvang is geopend tot 18.30 uur in de aula. Tijdens vakanties, studiedagen en op roostervrije dagen kunnen de kinderen de hele dag bij de naschoolse opvang terecht, die dan geopend is van 08.00 tot 18.30 uur.
Voor informatie over voor- en naschoolse opvang: 079-7600202.

Eventuele toeslag voor de voor- en naschoolse opvang zijn afhankelijk van het gezinsinkomen. Via www.toeslagen.nl kunt u voor uw eigen situatie een berekening maken.