Speciale voorzieningen

Logopedie

De logopedie op school wordt verzorgd door logopediste Bibiane Kortekaas. Bibiane is aanwezig op maandag en donderdag. 
Wanneer u denkt dat uw kind logopedie nodig heeft, kunt u dat bespreken met de leerkracht of rechtstreeks met:  bibiane.kortekaas@horizon.unicoz.nl 


 

Fysiotherapie

Horizon heeft ook een eigen fysiotherapeute: Bryanne Wolffenbuttel. Zij is niet in dienst van de school, maar heeft een eigen praktijk in de school. Uw ziektekostenverzekering vergoedt in principe de fysiotherapie. Wij raden u aan om dit vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren.

Wanneer u denkt dat uw kind fysiotherapie nodig heeft, kunt u dat bespreken met de leerkracht of rechtstreeks met Bryanne Wolffenbuttel: T 079-3513678, e-mail: bryan@fysiolifebalance.nl. Het fysio life balance team bestaat uit Bryanne en Kristel.

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. Na aanmelding is het mogelijk dat uw kind op een wachtlijst komt. De behandelingen vinden op school en onder schooltijd plaats.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werkende is Evelien Clarisse. Zij is er voor het kind, de ouders en de school. Het belang van het kind staat voorop. De schoolmaatschappelijk werkende helpt ouders bij moeilijkheden in de opvoeding en bij andere problemen die de leerling in zijn schoolontwikkeling belemmeren. Evelien is bereikbaar op 06-50850834 of per email: e.clarisse@schoolformaat.nl

Leerlingenvervoer

Komt uw kind met de taxi of een taxibusje, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij de gemeente van uw eigen woonplaats. Wij raden u aan om u goed te laten informeren bij uw eigen gemeente. U wordt gevraagd om uw aanvraag goed te onderbouwen. Soms wordt de school om advies gevraagd, maar wij beperken ons tot redenen die speciaal voor uw kind gelden. Overleg tussen directie en ouders is raadzaam. Ook kunt u vergoeding aanvragen voor het vervoer dat u zelf regelt. Deze vergoeding is inkomensafhankelijk. Ook daarvoor kunt u bij uw eigen gemeente terecht.