Schoolzorgcommissie


Horizon heeft een eigen Schoolzorgcommissie (SZC) die elke maandag bij elkaar komt. In deze commissie zijn de intern begeleider (ib’er), de psychologe Marleen de Haan en de directeur vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten wordt de zorg voor leerlingen besproken. De SZC overlegt en besluit welke speciale ondersteuning of vervolg-ondersteuning een leerling nodig heeft. De ouders van onze leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken en kunnen met de leerkracht bij de SZC-besprekingen aanwezig zijn.