Schoolzorgcommissie


Horizon heeft een eigen Schoolzorgcommissie (SZC) die elke maandag bij elkaar komt. In deze commissie zijn de ib’ers, de psychologe Marleen de Haan en de directeur vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten wordt de zorg voor leerlingen besproken. De SZC overlegt en besluit welke speciale ondersteuning of vervolgonder-
steuning een leerling nodig heeft. De ouders van onze leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken en kunnen met de leerkracht bij de SZC-besprekingen aanwezig zijn.