Wat houdt het Expertisepunt in?

ALLE EXPERTISE ONDER ÉÉN DAK


 


Indiceren moet heel zorgvuldig en met kennis van zaken gebeuren. Een etiket is snel gegeven, maar je wilt kinderen er niet onterecht mee opzadelen. Met de ontwikkelingen in het passend onderwijs blijven kinderen die speciale aandacht nodig hebben, steeds vaker op een reguliere basisschool. Speciale zorg vraagt echter om specifieke expertise. Expertise die je niet zonder meer van een reguliere school mag verwachten.

Horizon biedt deze expertise

Unicoz heeft die expertise binnenshuis. Horizon vervult, naast die van sbo-basisschool, namelijk ook de rol van Expertisepunt. Dat betekent dat er niet langer specialisten van buiten ingeroepen hoeven te worden, maar dat gespecialiseerde collega’s voortaan ondersteuning komen bieden in de klas. Een leerkracht voelt toch op een andere manier aan waar je in de klas tegenaan kunt lopen dan een extern specialist.

Inclusiever onderwijs als gevolg

De visie op onderwijs verandert fundamenteel. Vroeger ging een kind naar de expert, nu komt de expert naar het kind. Dat heeft als groot voordeel dat het onderwijs veel inclusiever wordt. Zowel in basisonderwijs als opvang krijgen alle kinderen nu de kans om van en met elkaar te leren: kinderen met en zonder handicap, met en zonder leerbeperking, of ze nu groot of klein zijn, veel praten of juist zwijgzaam zijn.