Unicoz-breed


Het Expertisepunt deelt niet alleen kennis vanuit Horizon, maar heeft als missie de expertise van alle Unicoz-scholen te bundelen. De ene school heeft ervaring met autisme, de andere school met taalachterstand. Als we onze kennis bundelen en ervaring delen, dan hebben we een krachtig en toekomstbestendig netwerk om passend onderwijs binnen Unicoz nog concreter vorm te geven.