Trainingen met het oog op het leerklimaat

De basics van een veilig pedagogisch klimaat

Hoe zet ik een pedagogisch klimaat neer, waarin alle kinderen zich veilig voelen? Hoe ga ik om met ongewenst gedrag van leerlingen? Hoe zorg ik ervoor dat ik meer positief gedrag zie in de klas? Een training van drie uur na schooltijd.

Versterken van het pedagogisch klimaat

Het oplossen van problemen door middel van het aanleren van een vaardigheid. In deze training wordt de methode Kids Skills gebruikt. De training duurt een dagdeel (kennismaken) en kan worden uitgebreid naar drie dagdelen (toepassen).

Life Space Crisis Intervention

Training in een verbale techniek om kinderen te laten leren van een crisis. De training duurt vijf dagen en wordt afgesloten met een certificaat. Onderdeel van de training zijn theorie, rollenspellen en een theorie- en praktijktoets.

Handelingsgericht werken voor zorgteams

Leer handelingsgericht en effectief overleggen met het hele zorgteam van uw school. Een training van drie uur na schooltijd.