Trainingen met het oog op het kind

Autisme

Tijdens collegiale consultaties krijgt de leerkracht praktische handvatten aangereikt, zodat de leerling kan functioneren binnen de huidige klassensituatie.

Meer – en hoogbegaafde kinderen met leer- en ontwikkelproblemen

Naar aanleiding van wederzijdse observatie worden er concrete adviezen geformuleerd over de aanpak en in te zetten middelen voor deze leerlingen.

Omgaan met prikkelgevoelige kinderen

Training van een dagdeel over prikkelgevoeligheid en hoe ermee om te gaan. Een training voor prikkelgevoelige kinderen is ook mogelijk (8x een uur).

Faalangst in de klas

Training van een dagdeel waarin concrete handvatten geboden worden in de benadering van kinderen met faalangst. We proberen interventies uit en bekijken materialen. Een training voor kinderen met faalangst is ook mogelijk (8x een uur).