Trainingen met het oog op de medewerker

Klassenmanagement

Training om het onderwijs zo werkbaar mogelijk in te richten: klasseninrichting, instructie, manier van werken, relatie leerkracht/leerling. Onderdeel van de training zijn een presentatie, een groepsgesprek en een opzet voor de eigen klassensituatie.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Aan de hand van video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling geanalyseerd. De leerkracht krijgt inzicht in zijn sterke eigenschappen en leerpunten. De training bestaat uit een intakegesprek, drie filmmomenten en nagesprekken, en een afsluitend gesprek.

Help! Mijn klas kan niet zelfstandig werken

Een training van drie uur na schooltijd om de klas zelfstandiger te laten werken.