Nieuwsberichten

Feestelijke opening van het schooljaar!

Feestelijke opening van het schooljaar!

Vandaag was de feestelijke opening van het nieuwe schooljaar. Deze keer reden voor een feestje, omdat we naast een nieuw logo, een nieuwe speelzaal en een nieuw kleuterlokaal ook een BSO in de school hebben.
Vandaag was de feestelijke opening van het nieuwe schooljaar. Deze keer reden voor een feestje omdat we naast een nieuw logo, een nieuwe speelzaal en een nieuw kleuterlokaal ook een BSO in de school hebben.

Met ingang van dit jaar werken we samen met De Drie Ballonnen en Kombino waardoor we nog beter een ononderbroken ontwikkelingslijn neer kunnen zetten voor kinderen uit Zoetermeer. Samen werken we aan passend onderwijs voor iedereen. Wij staan voor een plek waar kinderen zich welkom weten van ’s morgens 7 uur tot ’s avonds 18.30 uur.

Expertisepunt de Horizon zet haar expertise in binnen haar eigen SBO, maar ook binnen het regulier onderwijs wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. We zijn bereikbaar voor ouder(s)/verzorger(s) en collega-scholen die vragen hebben rondom opvoeding en onderwijs (expertisepunt@horizon.unicoz.nl).

Kijkt u mee naar wat beelden van ons zonovergoten feest met wethouder Isabella Vugs op een trap…

Kinderen, leerkrachten en ouders in afwachting van de onthulling.
Kinderen, leerkrachten en ouders in afwachting van de onthulling.

Met het verwijderen van de folie van het nieuwe gevelbord heeft wethouder Vugs de vernieuwde school zojuist geopend!

Wethouder Vugs heeft de vernieuwde school zojuist geopend!

Bestuur en directie van Horizon en medewerkers van De Drie Ballonnen en Kombino gezamenlijk onder het nieuwe naambord
Bestuur en directie van Horizon en medewerkers van De Drie Ballonnen en Kombino gezamenlijk onder het nieuwe naambord.
Op het schoolplein waren allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Op het schoolplein waren allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
En ook een springkussen was geregeld!
En ook een springkussen was geregeld!
De prachtige nieuwe gymzaal.
De prachtige nieuwe gymzaal.